ESV S.A. jest dynamicznie rozwijającą się już od ponad 25 lat firmą działającą w sektorze energetycznym wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ESV. Spółkę tworzą ludzie otwarci na współpracę, zorientowani na wzajemny szacunek, osiąganie ambitnych celów oraz chęć ciągłego doskonalenia.

Zatem jeśli jesteś gotowy, aby zrobić krok do przodu i chcesz współuczestniczyć w rozwoju naszej firmy, przyłącz się do naszego zespołu i aplikuj na stanowisko :

Specjalista ds. Inwestycji i Przyłączeń

Miejsce pracy: Siechnice

Twoja rola będzie polegała na:

 • realizacji procesu przygotowania inwestycji,
 • realizacji procesu udzielania zamówień,
 • koordynacji i nadzorze nad powierzonymi zadaniami inwestycyjnymi,
 • obsłudze procesu przyłączeniowego i wydawaniu warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
 • przeprowadzeniu czynności odbiorowych, zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (kierunek elektrotechnika lub elektroenergetyka), dopuszczalne wykształcenie średnie (technik elektryk kierunek elektrotechnika lub elektroenergetyka),
 • min. 1 rok doświadczenia w przygotowaniu/nadzorowaniu/kierowaniu robotami elektrycznymi w zakresie sieci elektrycznych SN i nN. W przypadku wykształcenia średniego wymagany staż minimum 2 lata,
 • praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, AutoCad (ZWCAD, BricsCAD),
 • posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych na stanowisku dozoru (D) i eksploatacji (E),
 • prawo jazdy kat. B,
 • podstawowa znajomości prawa budowlanego, prawa energetycznego wraz z przepisami towarzyszącymi,
 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych,
 • odpowiedzialność, efektywność i samodzielność,
 • kreatywność i innowacyjność w działaniu,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • pełnienie funkcji kierownika budowy/robót w ramach powierzonych zadań,
 • znajomość programu kosztorysowego Norma.

Oferujemy:

 • przyjazną rekrutację,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • rozwój poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • dobrą atmosferę w pracy,
 • prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport, ubezpieczenie na życie.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 22.06.2020 r. na adres praca@esv.pl

Nadesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Administratorem Danych Osobowych jest ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Ciepłownicza 1A. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:/strong>

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ESV S.A. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.