Skip to main content

ESV Serwis Sp. z o.o.

ESV Serwis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, powstała w 2014 roku. 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki posiada ESV S.A.
Działalność podmiotu koncentruje się na świadczeniu usług elektroenergetycznych, w tym:

  • Świadczenie usług eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej
  • Usuwanie skutków awarii instalacji elektrycznych znajdujących się w obiektach
  • Budowanie infrastruktury energetycznej ( stacje transformatorowe, linie energetyczne średniego i niskiego napięcia)
  • Bieżące pomiary i przeglądy eksploatacyjne
  • Pomiary przepięciowe i przeciwporażeniowe
  • Montaże, demontaże i modernizacja instalacji elektrycznych
  • Dostosowanie układów pomiarowych do zakupu energii z wolnego rynku
  • Montaż układów do kompensacji mocy biernej

Szukasz sprawdzonego specjalisty od infrastruktury elektroenergetycznej? ESV Serwis to zaufany Partner dla Twojej firmy!

 

INFORMACJE O SPÓŁCE

Adres: ul. Fabryczna 16 B, 53-609 Wrocław

tel. 71 359 46 37

sekretariat@serwis.esv.pl

KRS: 0000469780
NIP: 8943047864
REGON: 022190354
Kapitał Zakładowy: 500 000 zł

Zarząd:
Marcin Wnuk – Prezes Zarządu

POWRÓT DO SCHEMATU

Skontaktuj się z nami za pomocą Formularza.