Skip to main content

ESV Wisłosan Sp. z o.o.

ESV Wisłosan sp. z o.o. (dawniej Energetyka Wisłosan sp. z o.o.) jest przedsiębiorstwem obecnym w branży energetycznej od 1998 roku.

Działalność spółki koncentruje się na czterech obszarach:

  • produkcji, dystrybucji i obrocie energią elektryczną
  • produkcji i dystrybucji energii cieplnej
  • dystrybucji i obrocie paliwami gazowymi w systemie sieciowym
  • świadczeniu usług elektromontażowych i teletechnicznych

Swoją działalność spółka prowadzi na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w podstrefie Nowa Dęba oraz na terenie Centrum Handlowo-Usługowego w Mielcu przy ul. Powstańców Warszawy.
ESV Wisłosan Sp. z o.o. od lat jest liderem nowych technologii i rozwiązań w przemyśle energetycznym. Potwierdzają to liczne wyróżnienia i certyfikaty, w tym Gazela Biznesu za rok 2012 przyznawana przez dziennik Puls Biznesu, Diament miesięcznika Forbes za 2013 rok oraz Gepard Biznesu za 2011 rok.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracowników, ciągłemu uzupełnianiu wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań i technologii, elastyczności i pełnej koncentracji na zaspokajaniu potrzeb odbiorców, ESV Wisłosan Sp. z o.o. jest dziś zaufanym Partnerem dla Klientów i skutecznie włącza się w realizację ich celów biznesowych.

ESV Wisłosan Sp. z o.o. pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego na sieciach, na których prowadzi działalność dystrybucyjną. 

W przypadku utraty Sprzedawcy energii elektrycznej przez URD, energia elektryczna dostarczana będzie temu Odbiorcy w ramach tzw. sprzedaży rezerwowej, którą świadczy ESV Wisłosan Sp. z o. o.

ESV Wisłosan pełni także na majątku własnym funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego gazowego.

 

DOKUMENTY

Energia elektryczna:

Ciepło:

Gaz:

Pliki do pobrania:

Informacje obowiązkowe:

Informacje obowiązkowe, wynikające z ustawy Prawo energetyczne, zawarte są w sekcji OSD , zbiorczo dla całej Grupy Kapitałowej.

 

INFORMACJE O SPÓŁCE

Adres: ul. Metalowca 4, 39-460 Nowa Dęba

tel. 15 848 15 15

biuro@wislosan.esv.pl

KRS: 0000126982
NIP: 8671871281
REGON: 830393505
Kapitał Zakładowy: 12 265 000 zł

Zarząd:
Jerzy Dzikowski – Prezes Zarządu
Małgorzata Makuch – Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Krupiński – Członek Zarządu

POWRÓT DO SCHEMATU

Skontaktuj się z nami za pomocą Formularza.