Skip to main content

ESV3 Sp. z o.o.

ESV3 Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, powstała w 2014 roku. 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki posiada ESV S.A.
Działalność podmiotu koncentruje się na dwóch obszarach:
1) Dystrybucji energii elektrycznej na obszarze miasta Oława oraz gmin Siechnice, Oława i Żórawina w województwie dolnośląskim.
2) Sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ESV3.

ESV3 Sp. z o.o. pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego na sieciach, na których prowadzi działalność dystrybucyjną. 

W przypadku utraty Sprzedawcy energii elektrycznej przez URD, energia elektryczna dostarczana będzie temu Odbiorcy w ramach tzw. sprzedaży rezerwowej, którą świadczy ESV3 Sp. z o. o.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Adres: ul. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice
KRS: 0000525086
NIP:8961539649
REGON: 022501423
Kapitał Zakładowy: 1 700 000 zł

Zarząd:
Tadeusz Krupiński – Prezes Zarządu
Małgorzata Makuch – Wiceprezes Zarządu

 

POWRÓT DO SCHEMATU

Skontaktuj się z nami za pomocą Formularza.