Skip to main content

ESV5 Sp. z o.o.

ESV5 Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, powstała w 2014 roku. 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki posiada ESV S.A.
Działalność podmiotu koncentruje się na dwóch obszarach:
1) Dystrybucji energii elektrycznej na obszarze miast Opole, Jelcz-Laskowice, Bolesławiec i Wałbrzych oraz gmin Turawa (woj. opolskie), Jelcz-Laskowice (woj. dolnośląskie) i Krapkowice (woj. opolskie) oraz obrębu ul. Strefowej w Świebodzicach (woj. dolnośląskie), w miejscowości Boreczek (gm. Borów, powiat Strzeliński woj. dolnośląskie), w miejscowości Bogatynia obręb geodezyjny II Am-12 (gm. Bogatynia, powiat zgorzelecki, woj. dolnośląskie).
2) Sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ESV5.

ESV5 Sp. z o.o. pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego na sieciach, na których prowadzi działalność dystrybucyjną. 

W przypadku utraty Sprzedawcy energii elektrycznej przez URD, energia elektryczna dostarczana będzie temu Odbiorcy w ramach tzw. sprzedaży rezerwowej, którą świadczy ESV5 Sp. z o. o.

 

Skontaktuj się z nami za pomocą Formularza.