Skip to main content

ESV Metalchem Sp. z o.o.

W październiku 2019 roku firma  „Metalchem Serwis” Sp. z o. o. działająca na rynku od 2004 roku dołączyła do Grupy Kapitałowej ESV.                     W dniu 01-01-2020 r. nastąpiła zmiana nazwy firmy na ESV Metalchem Sp. z o.o.

Działalność podmiotu koncentruje się na trzech obszarach:

 1. Dystrybucji energii elektrycznej,
 2. Sprzedaży energii elektrycznej,
 3. Usług elektroenergetycznych, w tym:
 • Świadczenie usług eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej
 • Usuwanie skutków awarii instalacji elektrycznych znajdujących się w obiektach
 • Budowanie infrastruktury energetycznej ( stacje transformatorowe, linie energetyczne średniego i niskiego napięcia)
 • Bieżące pomiary i przeglądy eksploatacyjne
 • Pomiary przepięciowe i przeciwporażeniowe
 • Montaże, demontaże i modernizacja instalacji elektrycznych
 • Dostosowanie układów pomiarowych do zakupu energii z wolnego rynku
 • Montaż układów do kompensacji mocy biernej

ESV Metalchem Sp. z o.o. pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego na sieciach, na których prowadzi działalność dystrybucyjną.

W przypadku utraty Sprzedawcy energii elektrycznej przez URD, energia elektryczna dostarczana będzie temu Odbiorcy w ramach tzw. sprzedaży rezerwowej, którą świadczy ESV Metalchem  Sp. z o. o.

Skontaktuj się z nami za pomocą Formularza.