Istniejące obiekty

Nowe inwestycje

Oferta skierowana jest w szczególności do właścicieli istniejących sieci dystrybucyjnych zaopatrujących w energię elektryczną grupy podmiotów gospodarczych. ESV jest zainteresowane przejęciem istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w obiektach użyteczności publicznej, biurowcach, zabudowaniach wielorodzinnych oraz obiektach zlokalizowanych w strefach obszarów przemysłowych. Po przeprowadzonej akwizycji wszelkie niezbędne modernizacje i dostosowania sieci do zakupu energii na wolnym rynku są przeprowadzane przez ESV S.A.

Przejęcie przez ESV infrastruktury elektroenergetycznej w dwóch wariantach:

 1. Odkupienie – jednorazowa opłata na podstawie rynkowej wyceny infrastruktury
 2. Dzierżawa – ryczałtowe, okresowe wynagrodzenie za wydzierżawienie infrastruktury

Po zakończeniu procesu akwizycyjnego ESV S.A. zajmuje się kompleksową obsługą w dziedzinie dystrybucji i obrotu energią elektryczną na przejętym obszarze, zdejmując w ten sposób obowiązek z dotychczasowego właściciela sieci. ESV jest bezpośrednią stroną handlową dla wszystkich właścicieli firm i inwestorów w ramach przyłączonej sieci. Każdy z klientów otrzymuje odrębną fakturę na każdy punkt poboru energii.
ESV posiada status Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), dlatego wszystkim odbiorcom przyłączonym do swojej sieci gwarantuje swobodny dostęp do rynku energii i wybór dowolnego sprzedawcy energii w myśl zasady TPA.

Dla kogo

 • Właściciele infrastruktury elektroenergetycznej w obiektach komercyjnych, np. centra handlowe, biurowce
 • Właściciele infrastruktury elektroenergetycznej w obiektach przemysłowych np. powstałych po restrukturyzacji upadłych lub reprywatyzowanych zakładów

Co oferujemy

 •  zawarcie umów sprzedaży i dystrybucji energii z wszystkimi odbiorcami energii na terenie obiektu
 • obsługa stacji transformatorowej, obejmująca wszelkie sprawy pomiarowe, eksploatacyjne i serwisowe w zakresie rozdzielni średniego napięcia, transformatorów, rozdzielni niskiego napięcia, systemu opomiarowania i odczytów
 • eksploatacja infrastruktury sieciowej (odpowiedzialność prawna i finansowa za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej; rozwój i bieżąca konserwacja systemu elektroenergetycznego; stały serwis infrastruktury sieciowej )
 • świadczenie całodobowego dyżuru dyspozytorskiego pogotowia energetycznego,
 • comiesięczny odczyt liczników energii elektrycznej (manualna / zdalna)
 • fakturowanie i rozliczanie odbiorców (wystawianie faktur, obciążanie odbiorców, windykacja należności)
 • przekazywanie danych pomiarowych do sprzedawcy energii elektrycznej (w przypadku wyboru przez odbiorcę innego niż ESV sprzedawcy energii)

Korzyści

 • jednorazowe lub okresowe wynagrodzenie za sprzedaż lub dzierżawę infrastruktury
  przeniesienie wszelkich czynności, obowiązków i ryzyk związanych z dystrybucją i obrotem energią elektryczną na ESV S.A.
 • brak kosztów wysoko wykwalifikowanego personelu
 • brak kosztów serwisu i napraw urządzeń elektroenergetycznych związanych ze stacją transformatorowo rozdzielczą
 • brak kosztów okresowej legalizacji układów pomiarowo rozliczeniowych
 • brak ryzyka handlowego związanego z dostawą energii elektryczne

Formularz kontaktowy

*Firma
*Imię i nazwisko
*Numer telefonu
*e-mail
*Zapytanie
* pola obowiązkowe