Nowe inwestycje

Istniejące obiekty

ESV S.A. specjalizuje się w budowaniu infrastruktury elektroenergetycznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania każdego obiektu. Głównym obszarem działalności spółki w tym zakresie jest budowanie i zarządzanie infrastrukturą elektroenergetyczną w obiektach handlowych, biurowych i w strefach obszarów przemysłowych.

Wieloletnie doświadczenie na rynku sprawiło, że ESV S.A. wypracowała dwa modele współpracy z Klientami w obszarze przyłączania nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej. Są to:

 1.  Współinwestowanie
 2.  Odkupienie infrastruktury

Oba modele dostosowane są do aktualnego stadium realizowanego projektu i zaawansowania prac.
Mamy nadzieję, że nasza propozycja ułatwi Państwu podjęcie decyzji dotyczącej budowania nowego obiektu, przyspieszy jego realizację i w efekcie doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności Państwa firmy.

Dla kogo

 • Inwestorzy i deweloperzy – centra handlowe, budynki biurowe, zabudowa wielorodzinna
 • Zarządcy stref aktywności gospodarczej

Co oferujemy

Na etapie projektowania i realizacji inwestycji:
 • audyt projektu pod kątem optymalizacji kosztów inwestora obiektu
 • projektowanie i budowa stacji transformatorowo rozdzielczej
 • realizacja przyłączenie do sieci elektroenergetycznej SN/nN
 • uruchomianie dostaw energii elektrycznej
Na etapie eksploatacji:
 • zawarcie umów sprzedaży i dystrybucji energii z wszystkimi odbiorcami energii na terenie obiektu
 • obsługa stacji transformatorowej, obejmująca wszelkie sprawy pomiarowe, eksploatacyjne i serwisowe w zakresie rozdzielni średniego
  napięcia, transformatorów, rozdzielni niskiego napięcia, systemu opomiarowania i odczytów
 • świadczenie całodobowego dyżuru dyspozytorskiego pogotowia energetycznego,
 • akwizycji danych pomiarowych niezbędnych do rozliczeń z wszystkimi Odbiorcami,
 • rozliczanie, fakturowanie poszczególnych Odbiorców,

Korzyści

Na etapie inwestycji:
 • obniżenie nakładów inwestycyjnych
 • kompleksowe odciążenie inwestora od problemów związanych budową infrastruktury elektroenergetycznej
 • krótkie terminy realizacji
Na etapie eksploatacji:
 • przeniesienie wszelkich czynności, obowiązków i ryzyk związanych z dystrybucją i obrotem energią elektryczną na ESV
 • brak kosztów wysokokwalifikowanego personelu
 • brak kosztów serwisu i napraw urządzeń elektroenergetycznych związanych ze stacją transformatorowo rozdzielczą
 • brak kosztów okresowej legalizacji układów pomiarowo rozliczeniowych
 • brak ryzyka handlowego związanego z dostawą energii elektrycznej

Formularz kontaktowy

*Firma
*Imię i nazwisko
*Numer telefonu
*e-mail
*Zapytanie
* pola obowiązkowe