Skip to main content

Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

Utrzymujemy i stale modernizujemy infrastrukturę, zapewniamy pogotowie energetyczne i rozliczamy podłączonych Klientów. Robimy to sprawnie i bez zbędnych kosztów. Właściciele infrastruktury energetycznej mogą przekazać tę funkcję właśnie nam. Warunkiem jest odsprzedaż lub dzierżawa sieci. Dzięki temu przejmujemy obowiązki związane z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury, a także rozliczaniem Klientów, którzy będą otrzymywać odrębną fakturę na każdy punkt poboru energii.

Posiadamy status Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), dlatego wszystkim odbiorcom przyłączonym do sieci gwarantujemy swobodny dostęp do rynku energii i wybór dowolnego sprzedawcy energii w myśl zasady TP.

 

Przyłącz się do ESV            Sprzedaż energii

Chcesz poznać ofertę?

Skontaktuj się z nami za pomocą Formularza.