ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na dostawę kabli średniego napięcia wg SIWZ nr 2021/02/01/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adres: tomasz.bilicz@esv.pl w terminie do 15.02.2021r, do godz. 14.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:
Tomasz Bilicz
tel. 516 819 238
e-mail: tomasz.bilicz@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI