ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na dostawę złącz kablowych nN wg SIWZ nr 2021/03/06/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy przesłać w formie skanu na adres: bernadetta.wanat@esv.pl oraz tomasz.bilicz@esv.pl w terminie do 25.03.2021r. do godz. 14:00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:
Tomasz Bilicz
Tel. 516 819 238
e-mail: tomasz.bilicz@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI