ESV Wisłosan Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na "Zakup i dostawę ładowarki kołowej" wg Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20.01.2021r.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy przesłać w formie papierowej należy składać w Sekretariacie ESV Wisłosan Sp. z o.o., ul. Metalowca 4, 39-460 Nowa Dęba w terminie do 22.02.2021r. do godz. 11:30..

Wyjaśnień w godz. 9.00-13.00 udziela:
Daniel Scisłowski
tel. +48 510 140 500
e-mail: daniel.scislowski@wislosan.esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI