Szanowni Państwo,

ESV S.A. . zaprasza do złożenia oferty cenowej i terminowej na wykonanie prac budowlano-montażowych dot. przyłącza kablowego nN wraz z kanalizacją teletechniczną dla zasilania obiektu zlokalizowanego na dz. nr 287/7 oraz wymiany linii kablowej nN zlokalizowanej na dz. nr 212/9 i 212/1, obręb 0057 Grotowice w Opolu wg. zapytania ofertowego nr 2022/05/03/DGI..

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: krystian.jaroch@esv.pl oraz bernadeta.wanat@esv.pl w terminie do 25.05.2022r do godziny 12.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:
Krystian Jaroch
Tel. 518 276 651
e-mail: krystian.jaroch@esv.pl