ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z budową linii kablowych SN, rozdzielnicy SN i kanalizacji teletechnicznej w celu powiązania GPZ Stanowice ze stacją transformatorową ESV-0109 przy ul. Poziomkowej w Stanowicach wg SIWZ nr 2021/01/01/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adresy: tomasz.bilicz@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 18.01.2021r. do godz. 14:00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:
Tomasz Bilicz
tel. 516 819 238
e-mail: tomasz.bilicz@esv.pl