ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z budową prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nN wraz z siecią kablową SN dla zasilania budynku handlowo-usługowego przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu wg SIWZ nr 2021/02/05/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adresy: tomasz.bilicz@esv.pl, bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 25.02.2021r. do godz. 14:00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:
Bernadetta Wanat-Zielińska
tel. 71 747 63 91
e-mail: bernadetta.wanat@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI