ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego SN w miejscowości Białki gm. Siedlce wg SIWZ 2021/02/03/DGI

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adresy: jacek.madry@esv.pl, bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 19.02.2021r. do godz. 14:00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:
Jacek Mądry
tel. +48 71 747 63 93
e-mail: jacek.madry@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI