Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty cenowej i terminowej na wykonanie dokumentacji projektowej zasilania zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na dz. nr 106/5 ob.: 0057 Grotowice przy ul. Oświęcimskiej w Opolu.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Ofertę w postaci skanu należy przesłać do dnia: do 22.03.2021r. do godz. 14:00 na adresy email: krystian.jaroch@esv.pl, bernadetta.wanat@esv.pl.

OGŁOSZONE PRZETARGI