Szanowni Państwo

Serdecznie do złożenia Oferty cenowej i terminowe na wykonanie dokumentacji projektowej zasilania budynku wielolokalowego zlokalizowanego na dz. nr 728 ob.: Siechnice przy ul. Kazimierza Bartala w Siechnicach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Ofertę w postaci skanu należy przesłać do dnia: do 31.03.2021r. do godz. 14:00 na adresy email: krystian.jaroch@esv.pl, bernadetta.wanat@esv.pl.

OGŁOSZONE PRZETARGI