Skip to main content

PRZETARG WG SIWZ NR 2019/09/01/DC

Przetarg na „Wykonanie okresowych przeglądów serwisowych, dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, usuwanie awarii silnika gazowego agregatu kogeneracyjnego typu TCG2020V12, zlokalizowanego na terenie ciepłowni ESV Wisłosan Sp. z o.o. w Nowej Dębie.” wg SIWZ 2019/09/01/DC

ESV Wisłosan Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na „Wykonanie okresowych przeglądów serwisowych, dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, usuwanie awarii silnika gazowego agregatu kogeneracyjnego typu TCG2020V12, zlokalizowanego na terenie ciepłowni ESV Wisłosan Sp. z o.o. w Nowej Dębie.” wg SIWZ 2019/09/01/DC.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminu składania ofert znajdują się w załącznikach:

Oferty należy złożyć w ESV SA, Siechnice, ul. Ciepłownicza 1A w sekretariacie w terminie do dnia: 04.10.2019r., do godz. 14.00.

O uznaniu Oferty za ofertę dostarczoną w terminie decyduje data i godzina jej doręczenia do Zamawiającego.

Wyjaśnień udzielają:
Artur Kuźniacki
kom. 508 240 671
artur.kuzniacki@esv.pl