Skip to main content

PRZETARG WG SIWZ NR 2019/09/03/DZI

Przetarg na „Rekonfiguracja sieci teletechnicznej na terenie Siechnic i Stanowic” wg SIWZ 2019/09/03/DZI

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na "Rekonfiguracja sieci teletechnicznej na terenie Siechnic i Stanowic” wg SIWZ 2019/09/03/DZI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminu składania ofert znajdują się w załącznikach:

Oferty należy przesłać na adresy e-mail: krystian.jaroch@esv.pl, andrzej.biegus@esv.pl w terminie do dnia: 23.12.2019r., do godz. 14.00.

O uznaniu Oferty za ofertę dostarczoną w terminie decyduje data i godzina jej doręczenia do Zamawiającego.

Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi będzie następować w dni robocze w godzinach 9:00 - 14:00.


Wyjaśnień udziela:
Krystian Jaroch
tel. 71 303 58 51
kom. 518 276 651
krystian.jaroch@esv.pl