Skip to main content

Zapytanie ofertowe na dostawę kabli nN nr 2019/09/06/DZI

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu wykonawczego na modernizację stacji P-3 i P-4 w Nowej Dębie wg zapytania ofertowego nr 2019/09/01/DUE.

ESV Wisłosan zaprasza do złożenia ofert.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminu składania ofert znajdują się w załącznikach:

Termin składania ofert do dnia: 30.09.2019r do godz. 13:30. w siedzibie zamawiającego
ESV Wisłosan Sp. z o.o.
ul. Szypowskiego 1,
39-460 Nowa Dęba

Wyjaśnień udzielają:
Daniel Scisłowski
Tel. +48 15 848 15 38
Kom. +48 510 140 500
e-mail: daniel.scislowski@wislosan.esv.pl

Dariusz Pierścionek
Tel. +48 510 069 458
Kom. +48 15 848 15 35
e-mail: dariusz.pierscionek@wislosan.esv.pl