Skip to main content

Zapytanie ofertowe na dostawę kabli nN nr 2019/10/05/DZI

Zapytanie ofertowe na dostawę kabli SN wg Zapytania ofertowego nr 2019/10/05/DZI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminu składania ofert znajdują się w załącznikach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adres: mateusz.gawlik@esv.pl, agnieszka.gad@esv.pl w terminie do 12.11.2019r. do godziny 11:00.

Wyjaśnień udziela:
Mateusz Gawlik
Tel. +48 71 747 63 92
Kom. +48 517 805 225
e-mail: mateusz.gawlik@esv.pl