Skip to main content

Energia dla Twojego biznesu

Od ponad 20 lat ESV S.A. prowadzi działalność w branży energetycznej. Jesteśmy jednym z największych niezależnych dystrybutorów energii (nOSD) w Polsce, konsekwentnie rozbudowującym sieć dystrybucyjną energii na obszarze całego kraju. Podstawowym obszarem działania spółki jest budowa i eksploatacja energetycznych sieci dystrybucyjnych – głównie sieci zlokalizowanych na obszarach przemysłowych.