Renumeracja identyfikatorów PPE

ESV S.A zawiadamia, że proces renumeracji identyfikatorów PPE został zakończony. Dla projektów inwestycyjnych, dla których wydane zostały Karty Danych Technicznych opatrzone starymi kodami PPE, renumeracja na nowy kod nastąpi na etapie zawierania umowy o dostawę energii elektrycznej.