Skip to main content

OSD

Zmiany w modelu funkcjonowania OSD w Grupie Kapitałowej ESV.

Od dnia 1.05.2017 zadania operatorów systemu dystrybucyjnego pełnią spółki Grupy posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej oraz wyznaczone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, tj. ESV3 sp. z o.o., ESV4 sp. z o.o., ESV5 sp. z o.o., ESV6 sp. z o.o., ESV7 sp. z o.o., ESV8 sp. z o.o., ESV9 sp. z o.o., ESV Wisłosan sp. z o.o..

W spółkach pełniących zadania OSD obowiązuje jeden zunifikowany wzorzec Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Aktualna treść instrukcji do pobrania tutaj: Instrukcja

 

Zasady sprzedaży rezerwowej

Jeżeli Odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej ESV (tj. w której usługi dystrybucji świadczone są przez jedną ze spółek Grupy Kapitałowej ESV) utraci Sprzedawcę energii elektrycznej (na warunkach określonych w IRiESD) wówczas energia elektryczna dostarczana jest temu Odbiorcy w ramach tzw. sprzedaży rezerwowej. Rolę sprzedawcy rezerwowego w takich wypadkach pełni ta spółka z Grupy Kapitałowej ESV, do sieci której Odbiorca jest przyłączony.

 

Dokumenty